Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Ελλάδα

Η προετοιμασία για τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί με επιτακτικό τρόπο η ανάγκη επένδυσης σε ψηφιακές υποδομές. Η επιδημική κρίση του COVID-19 κατέστησε σαφές ότι η τεχνολογική εξέλιξη αποτελεί ισχυρό εργαλείο όχι μόνο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου τομέα. Η Ελλάδα,…