Διαιτησία.Ταχύτητα. Ευελιξία. Εμπιστευτικότητα.

Ταχύτητα. Ευελιξία. Εμπιστευτικότητα. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη διαιτησία από τα κρατικά δικαστήρια. Δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά στην Ελλάδα; Τότε θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη μια ρήτρα διαιτησίας ήδη κατά τη σύναψη μιας σύμβασης. Γιατί; Επειδή οι δικαστικές διαδικασίες στην Ελλάδα χρειάζονται συχνά πολλά χρόνια λόγω του μεγάλου φόρτου που επικρατεί στα δικαστήρια.…