Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Εμπορικών και Επιχειρηματικών Διαφορών

VAP LAW REPORT ΟCTOBER 2016 Εναλλακτικές Μορφές Επίλυσης Εμπορικών και Επιχειρηματικών Διαφορών – Διαιτησία και Διαμεσολάβηση σε Εθνικό και Διεθνές Επίπεδο – Σκεπτικό, Τρόπος Επιλογής και Πλεονεκτήματα. Capital & Vision 2016 Τα VAP LAW Offices με την επικεφαλής δικηγόρο, Βίκυ Αθανάσογλου, έδωσαν δυναμικά το παρόν στο Πολυσυνέδριο CAPITAL & VISION 2016, το οποίο πλέον αποτελεί θεσμό για το…