Στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα

VAP LAW REPORT OCTOBER 2016 Στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα Πλήρης οδηγός για ιδιώτες επενδυτές Εισαγωγή Ο νόμος 3894/2010 περί επιτάχυνσης και διαφάνειας υλοποίησης των Στρατηγικών Επενδύσεων (Νόμος FAST-TRACK), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στοχεύει στην προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Ελλάδα προκειμένου να ενισχυθεί η ελληνική οικονομία και να καταστεί η ελληνική αγορά περισσότερο ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο.…