ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 4) (στο εξής η «Εταιρεία») έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και έχει αναπτύξει όλες τις κατάλληλες πολιτικές προκειμένου να βρίσκεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και να παρέχει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για όλους τους συναλλασσόμενους μαζί της.

Η Εταιρεία επιθυμεί εσείς, οι επισκέπτες του ιστότοπου ή/και των εγκαταστάσεών της, καθώς και εν γένει οι συναλλασσόμενοι μαζί της, να γνωρίζετε και να έχετε έλεγχο στα δεδομένα και τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας και πρωτίστως να είστε ενημερωμένοι για την χρήση αυτών από εμάς. Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική») σας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες του ιστότοπου ή/και των εγκαταστάσεών μας.

Σας γνωστοποιούμε την παρούσα Πολιτική επειδή έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς, πώς προστατεύονται και χρησιμοποιούνται και ποιες είναι οι περιστάσεις υπό τις οποίες θα χρειαστεί να αποκαλυφθούν. Η Πολιτική περιγράφει επίσης τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αντιταχθείτε σε ορισμένες από τις επεξεργασίες που πραγματοποιούμε.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα, θα σας ειδοποιήσουμε είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με ειδοποίηση στον ιστότοπο μας και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου είναι απαραίτητο.

 1. Ποια δεδομένα συλλέγουμε

Η παρούσα Πολιτική εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε από εσάς στις εγκαταστάσεις μας, δια τηλεφώνου, ή που μας παρέχονται από τους επισκέπτες-χρήστες του ιστότοπου μας.

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας είτε δια ζώσης στις εγκαταστάσεις μας, είτε μέσω τηλεφώνου, αποστολής e-mail, ή μέσω του ιστότοπου μας (μέσω cookies και μέσω της φόρμας επικοινωνίας που υπάρχει σε αυτόν), αλλά και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία όπως (εντελώς ενδεικτική αναφορά):

 • Το όνομα σας
 • Το φύλο σας
 • Την ηλικία/ημερομηνία γέννησής σας
 • Την οικογενειακή σας κατάσταση
 • Την εταιρεία σας, τον τίτλο θέσης εργασίας και το επάγγελμα σας
 • Την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας
 • Την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον Α.Φ.Μ. και την Δ.Ο.Υ.
 • Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τον τρόπο, ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον ιστότοπο
 • Άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας διαθέτετε και αποτελούν προσωπικά σας στοιχεία
 • Τα στοιχεία που έχετε επιτρέψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μας γνωστοποιούν, όταν αλληλεπιδράτε με την εταιρική μας σελίδα στο Facebookκαι στο LinkedIn, σύμφωνα με τους όρους χρήσης αυτών.
 • Εν γένει τις απαραίτητες πληροφορίες για την διερεύνηση δυνατότητας επίτευξης συναλλαγής με την Εταιρεία, τη θεμελίωση της αξίωσής σας ή/και την υπεράσπιση της υπόθεσής σας.
 1. Για ποιο σκοπό συλλέγουμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας και να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντά και τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας μας, και όπου τα συμφέροντά μας δεν παραβιάζονται από τα δικαιώματα προστασίας των δεδομένων σας, ειδικότερα:

Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του εντολέα (πελάτη) μας, του εν δυνάμει εντολέα μας, ή του υποψήφιου συνεργάτη μας, να έχουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, να διερευνήσουμε την πιθανότητα συναλλαγής μαζί σας, να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, να σας ενημερώνουμε για θέματα που κρίνουμε ότι σας ενδιαφέρουν, να εξακριβώσουμε το είδος της υπόθεσής και τη θεμελίωση της αξίωσής σας, να εκδίδουμε τα απαραίτητα παραστατικά, να συμμορφωνόμαστε με τη φορολογική νομοθεσία και τη νομοθεσία περί Δικηγόρων, να σας εκπροσωπούμε ενώπιον των Δικαστηρίων και εν γένει ενώπιον δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, να συντάσσουμε νομικά κείμενα για λογαριασμό σας, καθώς και ενδεχομένως, προκειμένου να διεκδικήσουμε την αμοιβή μας και άλλες αξιώσεις μας.

 1. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας και ποιος ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών

(α) Για τους εν δυνάμει εντολείς (πελάτες) της Εταιρείας μας:

Η νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας από εμάς είναι η διερεύνηση οποιασδήποτε δυνατότητας επίτευξης συναλλαγής με την Εταιρεία (ανάθεση της υπόθεσης στην Εταιρεία μας), σύμφωνα με τους καταστατικούς της σκοπούς. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες σας θα διατηρούνται στο αρχείο μας για (1) έτος και κατόπιν θα διαγράφονται.

(β) Για τους υποψήφιους συνεργάτες:

Η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται επί τη βάσει της συναίνεσή σας (κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 α του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), προκειμένου να εξετάσουμε το ενδεχόμενο απασχόλησής σας στην Εταιρεία μας ανάλογα με τα προσόντα σας και τις εργασιακές μας ανάγκες. Οι παρεχόμενες πληροφορίες σας θα διατηρούνται για δύο (2) έτη, προκειμένου να σας ενημερώσουμε στην περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια θέση εργασίας κατάλληλη για εσάς.

(γ) Για τους εντολείς (πελάτες) της Εταιρείας μας:

Η επεξεργασία των πληροφοριών σας γίνεται για την εκτέλεση της εντολής και την εκπλήρωση της υπόθεσης που μας έχετε αναθέσει και είναι η απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της μεταξύ μας εντολής αλλά και για τη συμμόρφωσή της Εταιρείας μας με την φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί Δικηγόρων και τον Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (6 παρ. 1β και 1γ του Κανονισμού). Στην περίπτωση αυτή, διατηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κατά τη φορολογική νομοθεσία αλλά και για το διάστημα που είναι ενεργή η σύμβαση εντολής μεταξύ υμών και της Εταιρείας μας, έως ότου ανακαλέσετε εγγράφως την εντολή σας προς την Εταιρεία μας. Κατόπιν της προαναφερθείσας ανάκλησης, οι πληροφορίες σας θα διαγραφούν, εκτός αν η Εταιρεία μας διατηρεί νομικές αξιώσεις από την ανωτέρω σύμβαση εντολής. Σε κάθε περίπτωση, τα οποιασδήποτε φύσης νομικά κείμενα (ενδεικτικά, εξώδικα, δικόγραφα, αιτήσεις, συμφωνητικά κ.α.) τα οποία αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, θα διατηρούνται επ’ αόριστο στο αρχείο μας, ανεξάρτητα από το πέρας της εντολής και την έγγραφη ανάκληση από εσάς.

 1. Κοινή χρήση και αποκάλυψη των δεδομένων σας

Δε διαβιβάζουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή της μεταξύ μας εντολής. Συγκεκριμένα, κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών γίνεται μόνο στον αντίδικο ή στους αντιδίκους και στον πληρεξούσιο δικηγόρο αυτών, όπως και σε δικαστήρια ή/και δημόσιες ή/και διοικητικές αρχές και υπηρεσίες καθώς και σε ιδιωτικούς φορείς, με σκοπό την υπεράσπιση της υπόθεσής σας (ενδεικτικά: υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιο, Δ.Ο.Υ. Τράπεζες κτλ).

Επιπλέον, οι προσωπικές πληροφορίες θα διαβιβαστούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υποστήριξης του ιστότοπου μας), οι οποίοι, κατά την παροχή υπηρεσιών μας, θα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας έχετε παράσχει και θα τις επεξεργαστούμε για λογαριασμό της Εταιρείας για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω. Τέτοια τρίτα μέρη περιλαμβάνουν τους παρόχους φιλοξενίας ιστοσελίδων, συντήρησης και τεχνολογίας. Κάθε ένας από αυτούς τους φορείς παροχής υπηρεσιών υποχρεούται συμβατικά να μας παράσχει υπηρεσίες κατά τρόπο που να συνάδει με την παρούσα Πολιτική.

Ακόμα, οι εξουσιοδοτημένοι μας υπάλληλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας. Μοιραζόμαστε επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία με εκείνους που μας βοηθούν να διαχειριστούμε ή να παρέχουμε τις νομικές μας υπηρεσίες ή με εξωτερικούς συνεργάτες μας (π.χ. ταχυδρομικές εταιρίες και courier, συνεργαζόμενους δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, λογιστές κ.α.) οι οποίοι θα χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία μόνοι για να μας παράσχουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία, και όχι για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, δεσμευόμενοι συμβατικά με την Εταιρεία μας και υποκείμενοι στην παρούσα Πολιτική.

Τέλος, τα προσωπικά σας στοιχεία θα αποκαλυφθούν μόνο όταν η αποκάλυψη είναι για να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση (π.χ. συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία) ή είναι άλλως αναγκαία για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, τα δικαιώματα των συνεργατών μας, τα δικαιώματα ή την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου ή του κοινού, καθώς και τα δικαιώματα των πελατών μας ή τρίτων.

 1. Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,  εκτός αν κάτι τέτοιο είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση της μεταξύ μας εντολής και εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας σε αυτήν την χώρα (π.χ. συνεργασία με δικηγόρο Αυστραλίας ή Αμερικής/Καναδά για χειρισμό κληρονομικών και άλλων υποθέσεων εντολέων μας), ή κατόπιν ενημέρωσης και παροχής της ρητής συγκατάθεσής σας, ή η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, ή την άσκηση νομικών αξιώσεων, ή την υπεράσπιση δικαιωμάτων της Εταιρείας, ή υπάρχει σχετική υποχρέωση της Εταιρείας μας από διάταξη νόμου, ή διακρατική σύμβαση, ή διάταξη διεθνούς δικαίου.

 1. Ασφάλεια και Εγγυήσεις

Πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται αποθηκεύονται από εμάς σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η Εταιρεία μας εφαρμόζει πολιτικές και τεχνικά μέτρα ασφαλείας που έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας πληροφοριών. Επιπλέον, η συλλογή και επεξεργασία των παρεχόμενων από εσάς πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά για τους προαναφερθέντες σκοπούς και σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε το δικαίωμα:

(α) Πρόσβασης και Ενημέρωσης, δηλαδή να ενημερωθείτε από εμάς ποια δεδομένα σας έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε και τους αποδέκτες που αυτά ενδέχεται να διαβιβαστούν, ιδίως τους αποδέκτες σε τρίτες χώρες.

(β) Διόρθωσης, δηλαδή να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τυχόν ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

(γ) Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας, δηλαδή να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν κρίνετε ότι είναι ανακριβή τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και διατηρούμε.

(δ) Φορητότητας, δηλαδή να μας ζητήσετε να λάβετε σε αντίγραφο τα δεδομένα σας που διατηρούμε ή/και να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας για λογαριασμό σας.

(ε) Διαγραφής, δηλαδή να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ήτοι στοιχεία και πληροφορίες που διατηρούμε, εάν θελήσετε να αποσύρετε την συναίνεσή σας για την διατήρηση και επεξεργασία τους από εμάς, σύμφωνα με τα ανωτέρω και φυσικά εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον Κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση [email protected].

Περαιτέρω, υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείς να βρεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dpa.gr/.

 1. Ενημέρωση των δεδομένων σας

Για να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τις πληροφορίες που διατηρούμε και που σχετίζονται με εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα 9.

 1. Στοιχεία επικοινωνίας

Η Δικηγορική Εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 4, Τ.Κ. 10562, τηλ. +30 2103254237) είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].